skip to Main Content
نقش فیلسوفانِ بی‌نام‌ونشان
۱۰ آبان ۱۳۹۹
فیلسوفان گم‌نام و در حاشیه مانده بسیاری در تاریخ فلسفه وجود دارند، اما بسیاری از آنها ممکن است دستاوردهای بسیاری برای اندیشه امروز ما داشته باشند. پیتر آدامسون پژوهشگر فلسفه اسلامی در مورد اهمیت این فلاسفه می‌گوید.
بیشتر بخوانید
اگر افلاطون عضو توئیتر بود، آنجا چه می‌نوشت؟
اگر افلاطون عضو توئیتر بود، آنجا چه می‌نوشت؟
۱۶ آذر ۱۳۹۴
کلاوت، برنامه‌ای است که میزانِ تأثیرگذاریِ آن‌لاینِ هرکس را برایش حساب می‌کند. امتیاز من به صفر میل می‌کرد. این برنامه مشخصاً شبیه چیزی است که یونانیان به آن کِلِئوس (kleos) می‌گفتند. این واژه، برآمده از کلمه‌ای کهن از دوران هومری است به معنای: «من می‌شنوم». در زبان عامیانه، به معنی شهرت بود. اما در عین حال، به معنی کار درخشانی که منجر به شهرت شده است نیز بود، مانند سرودن شعر مهمی که برای سراینده، شهرتی به بار بیاورد.
بیشتر بخوانید
شورش، استبداد و دیگر هیچ!
۲۶ شهریور ۱۳۹۳
ابراهیم توفیق در یادداشتی که برای نشریه ایران فردا نوشته است، در پاسخ به چراییِ بازتولید استبداد در ایران، اصل و اساس مطرح ساختن چنین پرسشی را به چالش می‌کشد. از نظر توفیق بازی پرسش-پاسخ استبداد ایرانی، از درون روان‌پریش پرسشگرانی به ما تحمیل می‌شود که «سکون درون خود را غیب‌گویانه و مستبدانه به تمامی هستی تاریخ ما فرامی‌فکنند». وی دست‌اندرکاران نشریه «ایران فردا» و دیگر بازیگران بازی پرسش-پاسخ استبداد را به‌جای دامن زدن به این بازی، به طرح پرسش در خصوص «شرایط تاریخی امکان و کارکردهای سیاسی-اجتماعی و فرهنگی این بازی حقیقت نما» فرامی‌خواند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗