skip to Main Content
اگر افلاطون عضو توئیتر بود، آنجا چه می‌نوشت؟
اگر افلاطون عضو توئیتر بود، آنجا چه می‌نوشت؟
۱۶ آذر ۱۳۹۴
کلاوت، برنامه‌ای است که میزانِ تأثیرگذاریِ آن‌لاینِ هرکس را برایش حساب می‌کند. امتیاز من به صفر میل می‌کرد. این برنامه مشخصاً شبیه چیزی است که یونانیان به آن کِلِئوس (kleos) می‌گفتند. این واژه، برآمده از کلمه‌ای کهن از دوران هومری است به معنای: «من می‌شنوم». در زبان عامیانه، به معنی شهرت بود. اما در عین حال، به معنی کار درخشانی که منجر به شهرت شده است نیز بود، مانند سرودن شعر مهمی که برای سراینده، شهرتی به بار بیاورد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗