skip to Main Content
نقش فیلسوفانِ بی‌نام‌ونشان
۱۰ آبان ۱۳۹۹
فیلسوفان گم‌نام و در حاشیه مانده بسیاری در تاریخ فلسفه وجود دارند، اما بسیاری از آنها ممکن است دستاوردهای بسیاری برای اندیشه امروز ما داشته باشند. پیتر آدامسون پژوهشگر فلسفه اسلامی در مورد اهمیت این فلاسفه می‌گوید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗