skip to Main Content
به مناسبت صد و بیستمین سالروز تولد بورخس
رویانویسی؛ جادوی بورخس
۳ شهریور ۱۳۹۸
شنبه ۲۴ اوت تولد خورخه لوئیس بورخس یکی از مهم‌ترین نویسندگان قرن بیستم بود. به این بهانه، ترجمه‌ای از یادداشت نویسنده و مقاله‌نویس فرانسوی آندره موروآ، در رابطه با آثار بورخس را در میدان بخوانید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗