فقط «قالپاق» و «رنگ»اتوبوس‌ها عوض شده است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

اتوبوس علوم تحقیقات

تعداد مطالب: 4