skip to Main Content
یک شبانه‌روز با کولبران
جدال نان و جان
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
کولبران دو دسته‌اند؛ دسته‌ای پیاده و دسته‌ای با قاطر کالا را حمل می‌کنند. کولبر پیاده حداقل صد هزار تومان دریافت می‌کند. کولبر قاطردار برای هر بارِ شبانه ٤٥٠هزار تومان می‌گیرد؛ بعضی کولبران هستند که پنج تا ١٠ قاطر با خودشان می‌آورند و شبی چند میلیونی کار می‌کنند؛ اما این ریسک بزرگی است، اگر گیر بیفتند. علاوه بر خسارتی که باید به صاحب بار بپردازند، تمام هستی‌شان هم بر باد می‌رود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗