آیا باید از جامعه در برابر آگامبن دفاع کرد؟

آرشیو یادداشت‌های

نوژن کمیلی

تعداد مطالب: 4

آیا باید از جامعه در برابر آگامبن دفاع کرد؟

آیا باید از جامعه در برابر آگامبن دفاع کرد؟

به نظر می‌رسد آگامبن هم به طرز خطرناکی، همچون رهبران اقتدارگرا تهدید عارض از ویروس کرونا را دست‌کم می‌گیرد. آیا باید از جامعه در برابر آگامبن دفاع کرد؟