سیاست‌های تئاتر و چشم‌اندازهایی برای خودآیینی هنرمندان

آرشیو یادداشت‌های

نوید قویدل

تعداد مطالب: 3

سیاست‌های تئاتر و چشم‌اندازهایی برای خودآیینی هنرمندان

سیاست‌های تئاتر و چشم‌اندازهایی برای خودآیینی هنرمندان

حالا بهتر از هر زمان ضرورت دارد که بپرسیم چگونه می‌توانیم تئاتری خودآیین داشته باشیم؟ تئاتری که بتواند با امن ساختن شرایط شغلی هنرمندان به آن‌ها اجازه دهد تا خود قانون‌گذار نظام استتیکی‌شان باشند.
تخیل واقعی علیه واقعیت خیالی

تخیل واقعی علیه واقعیت خیالی

سخت‌گیری و کنترل تخیل را از بین می‌برد و آدم‌ها مجبور می‌شوند فانتزی را حذف کنند، چون از فکر کردن می‌ترسند. تخیل ممکن است دچار ترس و عادت شود و خاصیت رهایی‌بخشش را از دست بدهد.