skip to Main Content
در عصری جهانی‌شده، حتی کشوری به‌بزرگی امریکا ممکن است احساس کوچکی کند
از جاذبۀ ناسیونالیسم چیزی کاسته نشده است
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
ناسیونالیسم بازگشته است؛ گویی هرگز از تب‌وتاب نیفتاده بود و اکنون با خود حیرت و سردرگمی آورده است. در میدان نیز مطالبی درباره ملی‌گرایی ایرانی و افتخار به نژاد آریایی منتشر شده است. اما پرسش اصلی در این نوشتار این است؛ این رفتارهای نامعقول در «جهانِ جهانی‌شده» چه توضیحی دارد.
بیشتر بخوانید
اپیدمی‌های نئولیبرال؛ سیاست چگونه ما را بیمار می‌کند
۴ آبان ۱۳۹۴
دو نویسنده کتاب «اپبدمی‌های نئولیبرال؛ سیاست چگونه ما را بیمار می‌کند» در یادداشت پیش‌رو تأثیر و عوارض بیش از سه‌دهه سیاست‌های نئولیبرال بر سلامت جامعه را با توجهِ ویژه به آمریکا و انگلستان بررسی کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند چهار نوع «اپیدمی نئولیبرال» وجود دارد: ریاضت، چاقی، استرس و نابرابری.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗