آرشیو یادداشت‌های

آتنا کامل

فضا، مکان و جنسیت

فضا، مکان و جنسیت

هدف این مقاله این است تا نشان دهد چگونه فضا و مکان و نیز درک ما از آنها جنسیت‌مدار است. فضا و مکان‌ها به اشکال مختلف و متنوعی در فرهنگ‌ها و در طی زمان جنسیتی می‌شوند. این فضا و مکان‌ها نه تنها چگونگی شکل‌گیری جنسیت در جوامع را نشان می‌دهد بلکه متقابلا بر آن تاثیر...
زیر سقف من نه: نوجوانان، والدین و فرهنگ جنسی

زیر سقف من نه: نوجوانان، والدین و فرهنگ جنسی

در کتاب «زیر سقف من نه: نوجوانان، والدین و فرهنگ جنسی» (۲۰۱۱) (۱)، امی شالت جامعه‌شناس امریکایی که در هلند بزرگ شده، به سراغ ارزش‌های فرهنگیِ مرتبط با سکسوالیته نوجوانان می‌رود تا بتواند تفاوت دیدگاه بزرگی را که در این باره در فرهنگ امریکایی و هلندی وجود دارد، توضیح...
ماجرای عشق و داستان ازدواج

ماجرای عشق و داستان ازدواج

نجم‌آبادی در کتاب «زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش» در ابتدا جنسیت را محور اصلی تحلیل‌ تاریخی‌اش قرار می‌دهد و تلاش می‌کند نشان دهد چگونه تغییر مفاهیمی همچون ملت، سیاست، وطن و دانش در بستر مدرنیته ایرانی، وابسته به مفهوم جنسیت بوده است. هنگامی که نگارش کتاب به آخر می‌رسد،...