skip to Main Content
جنبش‌های حق مسکن در ایران و جهان
حق مسکن؛ از آمریکا تا ایران
۶ بهمن ۱۳۹۸
متن پیش رو گزارشی به قلم بیتا بیات از سخنان علی طیبی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در مورد جنبش‌های حق مسکن و اجاره‌نشینان طی دو جلسه در مدرسه‌ی تابستانی مطالعات انتقادی شهری است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗