۱۴ بیلیون دلار هزینه جنگ‌های جهان در سال ۲۰۱۴

۱۴ بیلیون دلار هزینه جنگ‌های جهان در سال ۲۰۱۴

آمار هزینه‌های نظامی در جنگ‌ها و درگیری‌ها و همچنین هزینه‌های تأمین امنیت داخلی را نمی‌توان به‌شکل دقیق برآورد کرد اما مؤسسه صلح و اقتصاد تخمین می‌زند که این هزینه‌ها در سال ۲۰۱۴ به ارزش ۱۴,۳ بیلیون دلار آمریکا بوده است.

بیشترین هزینه‌ها را با بیش از ۶۰ درصد درگیری‌های بین‌المللی و نیروهای امنیتی می‌برند اما هزینه‌های اسکان و مراقبت از پناهندگان با درگیری‌های اخیر چند برابر می‌شود. طبق این آمار بیشتر این هزینه‌ها در منطقه خاورمیانه صرف شده است.

رقم مذکور معادل ۱۳,۴ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است و نسبت به سال ۲۰۰۸، ۱۵,۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.