روایت تصویری از برخورد شهرداری با دست‌فروشان

روایت تصویری از برخورد شهرداری با دست‌فروشان

معبربانان نام گروهی از ماموران شهرداری است که مسئولیت جمع‌کردنِ بساط دوره‌گردان و دست‌فروشان را دارند . پاک سازی شهر از دست‌فروشان و دوره‌گردان بدون اینکه سروصدای زیادی برپا کند صدمات جانی بسیاری درپی داشته‌است.

علی چراغی کارگر ۴۱ ساله، چندی پیش بر اثر ضرب و شتمِ معبربانان در شرق تهران کشته‌شد، یوسف عساکره ۳۱ ساله در اعتراض به ضبط شدنِ مکرر دارایی‌اش توسط شهرداری روبروی ساختمان آن خودسوزی کرد که منجر به مرگ او در فروردین ماه ۱۳۹۴ شد، حمید فرخی دیزج نیز دست‌فروش آذربایجانی بود که مانند یوسف عساکره در اعتراض به جمع‌شدن بساط‌‌اش در مقابل چشم یکی از مسئولین خود را آتش‌زد که پس از چند روز در اثر جراحات ناشی از آتش‌سوزی درگذشت، و داستان‌های بسیار مشابه‌ای که هرگز به سرخط خبرها راه‌پیدا نکردند.

در ادامه مجموعه‌‌ عکسی از داود قهردار با موضوع معبربانان مشاهده‌ کنید.