زمین‌خواری در تهران در حال گسترش است

زمین‌خواری در تهران در حال گسترش است

شریف حسینی، عضو هیات رئیسه مجلس، می‌گوید زمین‌خواری در شهرهای بزرگ و به ویژه در تهران در حال گسترش است.

حسینی به خانه ملت گفت: «بحث جدی زمین خواری، تغییر کاربری زمین‌ها یا ساخت وسازهای غیرمجاز بدون تغییر کاربری در اکثر نقاط کشور مشاهده می‌شود.»

«زمین‌خواری»، تصاحب اراضی ملی به بهای اندک یا استفاده تجاری و مسکونی از زمین‌های کشاورزی و صنعتی، راهی ساده و سودآور برای کسانی است که ارتباطات لازم را دارند.

یکی از نمونه‌های اخیر زمین‌خواری که خبرساز شده در گردنه حیران بوده که چند نماینده مجلس و مقام دولتی سابق متهم هستند ۲۶۰ هکتار زمین را برای ویلاسازی و… تصاحب کرده‌اند.