فرش قرمز در میان ویرانه‌ها؛ جشنواره فیلم در غزه

فرش قرمز در میان ویرانه‌ها؛ جشنواره فیلم در غزه

جشنواره فیلم «کرامت» روز چهارشنبه ۱۳ می ۲۰۱۵ کار خود را در شهر غزه آغاز کرد. سینمای اصلی نمایش‌دهنده فیلم در این جشنواره سینما «اللاجئه» است، سینما «پناهنده».

سینما پناهنده یک سینمای روباز است. سینمایی رو باز، روی خرابه‌های محله شجاعیه در غزه. این ویدئو مراسم فرش قرمز این جشنواره است. مراسمی که به گفته برگزار کنندگان، مردم در آن ستاره هستند.

در این جشنواره فیلم‌هایی با موضوع فلسطین و حقوق بشر نمایش داده خواهد شد.

این فیلم مراسم فرش قرمز این جشنواره‌ است.