زنان می‌توانند برای تماشای والیبال مردان به استادیوم بروند

زنان می‌توانند برای تماشای والیبال مردان به استادیوم بروند

معاون امور زنان رییس جمهور می‌گوید مقدمات اجرایی شدن رفتن زنان به استادیوم‌های والیبال فراهم شده است.

شهیندخت مولاوردی گفت: «در وزارت کشور در این مورد جلساتی تشکیل و سازو کارهایی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم شده است.»

به گفته او قرار است زمینه حضور زنان در رشته‌های خاصی فراهم شود و والیبال یکی از اولین رشته‌هایی است که مقدمات اجرایی شدن آن در حال انجام است.

سال‌ها است که زنان و دختران می‌خواهند اجازه داشته باشند که برای تماشای مسابقات مردان به ورزشگاه‌ها بروند.