معاون امور زنان رییس جمهور می‌گوید مقدمات اجرایی شدن رفتن زنان به استادیوم‌های والیبال فراهم شده است.

شهیندخت مولاوردی گفت: «در وزارت کشور در این مورد جلساتی تشکیل و سازو کارهایی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم شده است.»

به گفته او قرار است زمینه حضور زنان در رشته‌های خاصی فراهم شود و والیبال یکی از اولین رشته‌هایی است که مقدمات اجرایی شدن آن در حال انجام است.

سال‌ها است که زنان و دختران می‌خواهند اجازه داشته باشند که برای تماشای مسابقات مردان به ورزشگاه‌ها بروند.