زنان چه کارهایی انجام می‌دهند؟

زنان چه کارهایی انجام می‌دهند؟

هیچ کاری نیست که مخصوص زنان باشد و هیچ کاری نیست که زنی نتواند آن را انجام دهد. زنان، نیمی از نیروی کار جهان را تشکیل می‌دهند و برای کار مشابه در بیشتر مواقع حقوق کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند. این همه، جدای از کار غیر رسمی و کار خانگی است که در آمارها معمولا به حساب نمی‌آید.

در این مجموعه عکس، گستردگی کار مزدی زنان در جهان به تصویر کشیده شده است.