skip to Main Content
کرونا فقر در ایران را یک‌ونیم برابر می‌کند
اقتصاد کیوسک

کرونا فقر در ایران را یک‌ونیم برابر می‌کند

نتایج ارزیابی‌ها درباره تأثیرات بیماری کرونا نشان می‌دهد که فقر در جهان بیشتر و بسیاری از برنامه‌های فقرزدایی و بشردوستانه خنثی می‌شود. گزارش موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی درباره پیامدهای کووید-١٩ با استناد به نتایج دانشگاه سازمان ملل متحد می‌گوید: «تعداد افرادی که در فقر شدید قرار دارند و از درآمدی کمتر از ١,٩دلار در روز برخوردارند، افزایش بسیار چشمگیری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود حدود ۴١٩‌میلیون نفر بر تعداد پیشین این گروه از فقرا افزوده شود که نتیجه آن قرار گرفتن بیش از یک‌میلیارد و ١٧٨‌میلیون نفر در فقر شدید خواهد بود.»

بر اساس این گزارش ۵۵‌درصد به افراد با فقر شدید اضافه می‌شود که در نتیجه بسیاری از برنامه‌های فقرزدایی و کوشش‌های بشردوستانه خنثی می‌شود. این مسأله به‌خصوص در خاورمیانه شدت خواهد گرفت: «نسبت فقرای دچار شده به فقر شدید از میزان آن در دهه ١٩٩٠ نیز بیشتر خواهد شد و تمام دستاوردهای فقرزدایی را در سه دهه گذشته به ناگهان خنثی خواهد کرد.»

در خاورمیانه با خط فقر ١,٩ دلار در روز، بیش از ١۴‌میلیون نفر در فقر شدید زندگی می‌کنند. اگر خط فقر ٣.٢ دلار باشد ۵۵.۵‌میلیون نفر و اگر آن را ۵.۵ دلار در نظر بگیریم، ١۵٣.۵‌میلیون نفر دچار فقر شدید هستند. با گسترش کرونا به ترتیب ١٢‌میلیون نفر، ٣۵‌میلیون نفر و حدود ۴۵‌میلیون نفر فقیر جدید به این تعداد اضافه خواهد شد.

این گزارش به نقل از موسسه پژوهشی سیاست‌های بین‌المللی تغذیه با تأکید بر اثرگذاری بحران کرونا بر وضع غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر و تشدید سوءتغذیه جهانی می‌گوید: «جمعیت زیر خط فقر در ایران ۶٠,۶‌درصد رشد خواهد کرد و بیش از ١.۵ برابر خواهد شد. کشورهای سوریه و عراق نیز از منظر میزان افزایش، وضعیتی مشابه ایران خواهند داشت.»

همچنین بخوانید:  کمبود اکسیژن و تشدید بحران کرونا در هند
0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗