خصوصی‌سازی مدارس تا یک سال دیگر ممنوع شد

خصوصی‌سازی مدارس تا یک سال دیگر ممنوع شد

با تصویب مجلس خصوصی‌سازی مدارس دولتی تا پایان برنامه پنجم توسعه، یعنی تا یک سال دیگر ممنوع شد.

مدتی است که دولت می‌خواهد تعدادی از مدارس را به بخش خصوصی واگذار کند. استدلال دولت برای این کار افزایش کارایی و جلوگیری از هدر رفتن منابع عمومی است.

بسیاری می‌گویند این کار با وظیفه دولت برای تامین آموزش رایگان تضاد دارد و این نگرانی هست که مدارس خصوصی‌شده، که مثل هر بنگاه اقتصادی به دنبال کسب سود هستند، کیفیت آموزشی پایینی داشته باشند.