بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایرانی‌ها در تابستان امسال ۱۰۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان خرج سفرهای خارجی کرده‌اند.

این پول مجموعا در ۴۲۵ هزار سفر خارجی هزینه شده است.

در کنار این سفرهای خارجی، مسافرت‌های داخلی ایرانی‌ها در تابستان امسال ۴ هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان برایشان هزینه داشته است.

بنا به گزارش مرکز آمار راجع به مسافرت‌ها در سال ۱۳۹۱، ۴۳٪ ایرانی‌ها در آن سال هیچ مسافرتی نداشتند.