میزان تریاکی که برای مرغ‌ها مصرف می‌شود، نباید موجب نگرانی مردم شود

میزان تریاکی که برای مرغ‌ها مصرف می‌شود، نباید موجب نگرانی مردم شود

به گفته سعید صفاتیان مدیرعامل مؤسسه دانش اعتیاد ایرسا «اخیراً‌در فضای مجازی مجدداً موضوع مرغ‌های تریاکی مطرح شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از این موادمخدر برای مرغ‌ها غیرممکن است.»

به گفته وی: در حال حاضر قیمت موادمخدر تریاک بین ۴ تا ۵ میلیون تومان در هر کیلوگرم است که قطعاً برای مرغداری‌ها به صرفه نیست که برای چند گرم وزن بیشتر این مواد را در آب مصرف مرغ‌ها حل کنند.

با این حال صفاتیان به این موضوع نیز اشاره کرده است که «قطعاً آن میزان تریاکی که برای مرغ‌ها مصرف می‌شود موجب سستی و اضطراب در بین مردم نخواهد شد چون که مقدار آن خیلی کم است.»

چندی پیش از سوی رئیس سازمان دامپزشکی مطلبی مبنی بر مرغ‌های تریاکی مطرح شد و اظهارنظرهای مختلفی در این خصوص صورت گرفت و مورد تأیید و تکذیب کارشناسان قرار گرفت مبنی بر اینکه موادمخدر به بعضی از طیور داده می‌شود تا با یبوست غذایشان دفع نشود و وزن آنها بالا برود.