شانزده آذر در دانشگاه‌های کشور

شانزده آذر در دانشگاه‌های کشور

در بزرگداشت روز دانشجو، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در سراسر ایران از جمله دانشگاه‌ تهران، دانشگاه هنر تهران، علم و صنعت، امیرکبیر، و نوشیروانی بابل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان با سر دادن شعارهایی همچون «فقر، کشتار، گرانی- مردم شدند قربانی» و «از هفت‌تپه تا تهران – زحمت‌کشان در زندان»، «ستاره در پرونده – دانشجومون در بنده»، «فرزند کارگرانیم – کنارشان می‌مانیم» به تبعیض‌های معیشتی و سیاسی اعتراض کردند. آنها همچنین اساتید خود را با شعار «اساتید استاید – حرف بزنید نترسید» دعوت به حمایت و فعالیت کردند.

دانشجویان این دانشگاه‌ها ضمن اعتراض به تبعیض‌های جنیستی با شعار «تبعیض جنسیتی محکوم است محکوم است» با شعار «علی‌نژاد و ارشاد – ارتجاع و انقیاد» فاصله میان خود و جریان منسوب به مسیح علی‌نژاد را بیان کردند. دانشجویان همینطور نسبت به برخورد امنیتی و سرکوب معترضان آبان‌ماه ابراز انزجار کردند. دانشجویان دانشگاه هنر تهران نیز اجرایی با نام  «کشته‌شدگان بی‌کفن» برگزار کردند.

در هفته‌های گذشته ده‌ها دانشجو به شیوه‌های مختلف دستگیر شدند و فضای امنیتی بر دانشگاه‌های کشور حاکم بوده است. به روایت وزیر علوم ۹۵ دانشجو و به گفته شورای صنفی دانشجویان تعداد بسیار بیشتری از دانشجویان بازداشت شده‌اند. شورای صنفی می‌گوید تنها در تهران حداقل ۴۱ دانشجو از دانشگاه تهران، ۳۶ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ، ۸ نفر از دانشگاه علامه، ۳ نفر از شهید بهشتی و ۳ نفر از دانشگاه علم و صنعت بازداشت شده‌ است و رقم بازداشتی‌های دانشگاه‌های شهر تهران به تنهایی از رقم اعلام شده از سوی وزیر علوم بیشتر است. در این میان دانشگاه‌هایی از جمله دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز دست به تحصن و اعتراض در مقابل برخوردهای امنیتی در دانشگاه زدند.