فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات

فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات

فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحه قانونی حمایت از حیوانات منتشر شد.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از صاحب‌نظران این عرصه دعوت کرد تا نظرات خود را درباره پیش‌نویس «لایحه حمایت از حیات حیوانات» ارائه دهند.

در سایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آمده است: «معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با انتشار پیش‌نویس «لایحه حمایت از حیات حیوانات» از صاحب‌نظران دعوت کرد تا نقد و نظر مکتوب خود را ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار (۲۰ مهر)، به نشانی تهران، میدان پاستور، نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی یا پست الکترونیک mp.ghanoonasasi@iripo.ir ارسال کنند.»

این در حالی است که در روزهای گذشته پلیس امنیت تهران اقدام به تعطیلی چند «پت‌شاپ» در سطح شهر تهران کرد.

پیش‌نویس «لایحه حمایت از حیات حیوانات»:

لایحه حمایت از حیوانات