۵میلیون‌و٣٠٠هزارنفر در کشور سیگار می‌کشند

۵میلیون‌و٣٠٠هزارنفر در کشور سیگار می‌کشند

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت درحال‌حاضر پنج‌میلیون‌و٣٠٠هزارنفر در کشور سیگار می‌کشند و سالانه ١٠هزارمیلیاردتومان هزینه کشیدن سیگار می‌شود.

او گفت: «در حال حاضر میزان مالیات سیگار برای وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان سیگار ١١درصد است و اگر ١٠درصد به این میزان افزوده شود، هشت‌درصد مصرف سیگار کم می‌شود.» 

افزایش مالیات برای واردکنندگان و تولیدکنندگان در حالی پیشنهاد شده که سیگار یکی از عمده‌ترین اقلامی است که به ایران قاچاق می‌شوند.