اردیبهشت ۹۸ رکورد افزایش قیمت شکست

اردیبهشت ۹۸ رکورد افزایش قیمت شکست

براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییرات قیمتی کالاهای اساسی در اردیبهشت سال جاری، کالاهای اساسی رکورد ازایش قیمت را شکستند و قیمت پیاز با رشد ۵۱۵.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتری افزایش قیمت را داشته است.

بر اساس همین آمار قیمت خرما مضافتی  ۱۷۰ درصد، سیب زرد ۱۴۰.۸ درصد، سیب قرمز  ۱۵۵.۱ درصد، گوشت گوساله ۱۲۳.۳ درصد، سیب زمینی  ۲۰۱.۳ درصد و گوشت گوسفندی ۱۱۶.۹ درصد  بیشترینرشد قیمت را داشته‌اند.

جدول‌های زیر تغییرات قیمتی انواع کالاهای اساسی در اردیبهشت سال جاری را نشان می‌دهد: