خراسان رضوی سهمیه داروی خراسان شمالی را به طور کامل نمی‌دهد

خراسان رضوی سهمیه داروی خراسان شمالی را به طور کامل نمی‌دهد

رئیس انجمن داروسازان خراسان شمالی گفت: خراسان رضوی سهمیه داروی این استان را به‌طور کامل نمی‌دهد.

‌دکتر آرمان ریحانی ‌با اشاره به کمبود دارو در این استان افزود: مشکل اصلی کمبود برخی از اقلام دارویی در این استان به علت این است که سهمیه دارویی خراسان شمالی به خراسان رضوی داده می‌شود و این استان این سهمیه را به‌طور کامل تحویل استان نمی‌دهد.

به گفته وی: همین امر موجب شده تا برخی از اقلام در خراسان رضوی به صورت فراوان یافت شود اما خراسان شمالی در همان اقلام با کمبود مواجه شود.

نبود شرکت‌های پخش و توزیع دارو در این استان سبب شده تا سهمیه داروی خراسان شمالی به خراسان رضوی داده شود و از آنجا توزیع شود.