منفعت نفت باید شامل حال مردم خوزستان شود

منفعت نفت باید شامل حال مردم خوزستان شود

مدیرکل محیط زیست خوزستان گفت: قرار نیست مردم استان از فعالیت‌های نفتی فقط از آسیب‌های آن رنج ببرند، بلکه نفع نفت هم باید شامل حال مردم خوزستان شود.
محمدجواد اشرفی با تأکید بر اینکه مردم باید از محاسن نفت نیز در قالب مسئولیت‌های اجتماعی برخودار باشند، گفت: باید در زمان کمتری شاهد فعالیت‌های بیشتر نفت در خصوص حقوق شهروندی و مسائل محیط زیستی باشیم.
اشرفی با اشاره به مشکلات و محرومیت شهر مسجدسلیمان و وقوع زلزله اخیر گفت: رنج می‌برم از اینکه مسجدسلیمان با وجود نفت از چنین مشکلات عمده‌ای برخودار باشد و یا اینکه در حاشیه اهواز فلرهای نفتی آلودگی ایجاد کنند.