«کارپینو» متعلق به ستاد اجرای فرمان امام است.

«کارپینو» متعلق به ستاد اجرای فرمان امام است.

به گفته محسن پور سید آقایی، «کارپینو متعلق به شهرداری تهران نیست بلکه متعلق به بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام(ره) است.»

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که لطفا این شایعه را پخش کنید که کارپینیو برای شهرداری است گفت: «سهام، مدیر و  کارکنان کارپینو متعلق به شهرداری نیستند بلکه این شرکت خصوصی به مانند اسنپ و تپ سی است که متعلق به بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام(ره) است اما از آن جایی که از تاکسیرانی مجوز گرفته تا از ناوگان تاکسیرانی استفاده کند، برخی به اشتباه می‌گویند برای تاکسیرانی است، اما ربطی به شهرداری ندارد.»