بیرون آمدن شهر ۳۵۰۰ ساله از زیر آب سد

بیرون آمدن شهر ۳۵۰۰ ساله از زیر آب سد

یک شهر ۳۵۰۰ ساله که زیر آب‌های سد موصل دفن شده بود، پس از خشکسالی از زیر آب بیرون آمد. این شهر متعلق به دوره امپراطوری میتانی و عصر برنز بوده است.

باستان‌شناسان آلمانی و کرد پس از آنکه آب سد موصل به علت خشکسالی پایین رفته بود، به این شهر باستانی رفتند و در آنجا کاوش و پژوهش کردند. حسن احمد قسیم، یکی از اعضای این تیم پژوهشی این اکتشاف را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای زمین‌شناسی منطقه دانسته است.

مرکز امپراطوری میتانی احتمالا بین قرن ۱۵ تا ۱۴ پیش از میلاد در شمال شرقی سوریه‌ی فعلی قرار داشته است. قلمرو آن نیز از ساحل شرقی دریای مدیترانه تا شرق عراق امروزی ادامه داشته است.

سال‌های طولانی است که با ساخته شدن سدها در مناطق مختلف خاورمیانه و از جمله ایران برخی مناطق روستایی و سایت‌های باستانی زیر آب سدها مدفون می‌شوند.