کمبود فضای آموزشی در مدارس کشور ۴۰ میلیون متر مربع است

کمبود فضای آموزشی در مدارس کشور ۴۰ میلیون متر مربع است

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: کمبود فضای آموزشی و مدرسه در استان‌های کشور براساس تعداد جمعیت دانش آموزی دست کم ۴۰ میلیون متر مربع است.

به گفته محمدرضا قربانی: استاندارد فضای آموزشی ۸.۵ مترمربع برای هر دانش آموز است که بسیاری از استان‌های کشور تاکنون به این شرایط آرمانی به دلایل مختلف دست پیدا نکردند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: اکنون ۱۴ میلیون دانش آموز در کشور با کمبود سرانه آموزشی مواجه هستند.