پول ندارم دست مصنوعی بگذارم

پول ندارم دست مصنوعی بگذارم

جوان‌ترین ورزشکار کاروان ایرانی در پارالمپیک ۲۰۱۶ می‌گوید: پول ندارم دست مصنوعی بگذارم.

محمد فتحی گنجی ورزشکار پرتاب نیزه که از ناحیه یک دست دچار معلولیت است گفت: سال ۹۷ بعد از حدود ۱۵ سال که درخواست داده بودم، تحت پوشش سازمان بهزیستی رفتم. سال پیش ماهیانه ۵۰ هزار تومان از بهزیستی حقوق می‌گرفتم که پول خیلی کمی بوده اما از هیچی بهتر است.

به گفته گنجی: می‌خواهم دست مصنوعی بگذارم اما هزینه آن بیش از ۱۰ میلیون تومان است که پول ندارم این کار را انجام دهم. با داشتن دست مصنوعی می‌توانم رکوردهای بهتری ثبت کنم و بدون شک افتخارات بیشتری به دست می‌آورم.