آموزش و پرورش پیشنهاد قانونی شدن تنبیه را تکذیب کرد

آموزش و پرورش پیشنهاد قانونی شدن تنبیه را تکذیب کرد

وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد قانونی شدن تنبیه بدنی را تکذیب کرده است.

در تکذیبیه آموزش و پرورش آمده است: «تنبیه بدنی از نظر مقررات و قوانین آموزش و پرورش ممنوع و انجام آن جرم است و با مرتکبین تنبیه بدنی براساس قوانین و آیین نامه های مصوب برخورد جدی شده و می شود.»

این وزارتخانه می‌گوید از جوابیه‌ای که پیشتر به وبسایت رسمی مجلس فرستاده بود برداشت غلطی شده و منظور از تنبیه «مجموعه روش های باز دارنده به استثنای تنبیه بدنی» بوده است.

در جوابیه‌ای که قبلا از طرف آموزش و پرورش به سایت مجلس فرستاده شد آمده بود که علاوه بر تشویق و پاداش باید تنبیه هم مورد توجه قرار گیرد و پیشنهاد شده بود که «در تدوین قوانین تنبیهی توسط نمایندگان محترم خانه ملت طرفین موضوع به یک اندازه مدنظر باشند.»