هزاران دانش‌آموز اهوازی در کانکس درس می‌خوانند

هزاران دانش‌آموز اهوازی در کانکس درس می‌خوانند

مسئولان در اهواز می‌گویند که وضعیت مدارس این شهر بغرنج است و هزاران دانش‌آموز این شهر در کانکس درس می‌خوانند.

اسماعیل ارزانی بیرگانی، فرماندار هواز در شورای آموزش و پرورش شهر اهواز گفته است: «آموزش و پرورش اهواز نسبت به کلانشهرهای دیگر وضعیت بسیار بدی دارد و بیش از ۴۰ مدرسه کانکسی در اهواز وجود دارد.»

کاظم سواری، عضو شورای شهر اهواز هم گفته است: «وضعیت آموزش و پرورش در کلانشهر اهواز بسیار بغرنج است و به یک زخم کاری رسیده است.»

بسیاری از مدارس شهرها و روستاهای ایران با مشکل کمبود امکانات مواجهند و دولت به تازگی می‌خواهد با اقداماتی مثل خصوصی‌سازی مدارس وضعیت نظام آموزشی را اصلاح کند.