وعده حزب کارگر انگلیس برای کاهش شکاف جنسیتی: «حق همگانی انتخاب ساعت کار»

وعده حزب کارگر انگلیس برای کاهش شکاف جنسیتی: «حق همگانی انتخاب ساعت کار»

مشاور امور زنان و برابری حزب کارگر می‌گوید در صورت پیروزی این حزب همه از حق انتخاب ساعت کار برخوردار خواهند شد.

داون باتلر می‌گوید زنان بخش زیادی از کار بی‌مزد و مواجب را انجام می‌دهند، علاوه بر این موانع زیادی بر سر اشتغال آنان نیز وجود دارد. به همین دلیل وی می‌گوید قصد دارد که «حق ساعات کار منعطف» در تمام طول استخدام را به قوانین کار اضافه کند.

وی می‌گوید این تغییر در بهبود شکاف جنسیتی دستمزد موثر خواهد بود و همچنین موجب می‌شود مردان نیز مسئولیت‌های مراقبتی بیشتری قبول کنند و از بار مسئولیت زنان بکاهند.

بر اساس برنامه حزب کارگر هیچ زنی به خاطر مادر بودن یا نگهداری از یک نفر دیگر اخراج نخواهد شد. آنها می‌گویند ما به اقتصادی نیاز داریم که به نفع زنان باشد نه برعلیه آنها.