عکاسان خبری هلند در اعتراض به کاهش نرخ عکس اعتصاب کردند

عکاسان خبری هلند در اعتراض به کاهش نرخ عکس اعتصاب کردند

۴۵۶عکاس خبری در هلند در اعتراض به کاهش نرخ عکس اعتصاب کردند. اتحادیه‌های عکاسی در سراسر دنیا  از عکاسان خواستند که در حمایت از این اعتصاب در روزهای ۴ و ۵ بهمن هیچ عکسی به هیچ رسانه‌ای ندهند.

نرخ عکس آزاد(فری‌لنس) در هلند در سال ۲۰۱۴، ۸۰ یورو بود که این مبلغ به تازگی به حدود ۴۲ یورو کاهش پیدا کرده و برخی از عکس‌ها حتی با مبلغ ۱۵ یا ۲۰ یورو هم خریداری می‌شوند.

مطالبات اعتراض کنندگان شامل ۱۴ درصد افزایش قیمت، همسان‌سازی قیمت عکس در رسانه‌های چاپی و آنلاین و احترام به حقوق مولف است.

بسیاری از عکاسان در سراسر دنیا در حمایت از این اعتصاب در این دو روز هیچ عکسی منتشر نکردند. تعرفه عکس خبری در ایران بسیار کمتر از نرخ جهانی است. عکاسان ایرانی در کنار مشکلات رایج این شغل بسیاری از اوقات عکس‌هایشان توسط رسانه‌های فارسی زبان بدون ذکر نام عکاس استفاده می‌شود.