ترامپ می‌خواهد اعطای شهروندی به کودکان به دنیا آمده در آمریکا را حذف کند

ترامپ می‌خواهد اعطای شهروندی به کودکان به دنیا آمده در آمریکا را حذف کند

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد با صدور یک فرمان اجرایی قانون اعطای شهروندی به کودکانی که از والدین غیرشهروند در آمریکا متولد شده‌اند را لغو کند.

او در مصاحبه‌ای که دیروز انجام داده و امروز منتشر شده است، از این تصمیمش خبر داده و گفته: «ما تنها کشوری در دنیا هستیم که کسی می‌تواند به آن بیاید و بچه‌ای به دنیا بیاورد و آن بچه تابعیت آن کشور را بگیرد. این مضحک، این مضحک است و باید تغییر کند.»

بر خلاف گفته ترامپ آمریکا تنها کشوری نیست که از قانون تبعیت خاک پیروی می‌کند. بیش از ۳۰ کشور دنیا به فرزندانی که در خاکشان به دنیا بیایند تابعیت می‌دهند.

در ایران نیز قانون تابعیت خاک با شرایطی وجود دارد. یکی از این شرایط این است که کسانی که در خاک ایران و از پدر غیرایرانی متولد شده‌ باشند اگر تا پیش از ۱۸ سالگی دستکم یک سال در ایران سکونت کرده باشند تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند. با وجود این قانون فرزندان مهاجرین افغان که در ایران متولد شده‌اند، نمی‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند.