دستگیری یک نفر به اتهام تخریب یادمان «دیوید بویی»

دستگیری یک نفر به اتهام تخریب یادمان «دیوید بویی»

مردی در انگلیس به اتهام تخریب یادمان دیوید بویی، نوازنده و آهنگساز بریتانیایی که دو سال پیش درگذشت بازداشت شده است.

در فاصله شش ماه پس از نصب این یادمان، این دومین بار است که این یادمان تخریب می‌شود. بار اول یک نفر با اسپری رنگ روی مجسمه خط کشیده بود و روی زمین نوشته بود :«اول به بی‌خانمان‌ها غذا بدهید»

بار دوم و دو روز بعد از اینکه مجسمه به طور کامل تعمیر و رنگ زدایی شد یک نفر روی آن رنگ آبی پاشیده است. بلافاصله یک مرد ۲۹ ساله به اتهام تخریب این مجسمه بازداشت شده است.

مجسمه دیوید بویی در منطقه بوکینگهامشایر و با هزینه ۱۰۰‌هزار پوندی ساخته و نصب شده است. این مجسمه در نزدیکی یک کلاب مشهور قرار دارد که بویی در آن اجرا می‌کرده است.