زائران اربعین ارز با تخفیف ۳۵ درصدی می‌گیرند

زائران اربعین ارز با تخفیف ۳۵ درصدی می‌گیرند

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نیز در نامه‌ای به رئیس جمهوری درخواست کرد که با پیشنهاد ۳۵ درصد تخفیف نرخ ارز موافقت شود. رئیس جمهوری هم در پاسخ به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی برای تخفیف ۳۵ درصدی نسبت به نرخ ارز نیما برای زائران اربعین، موافقت کرد.

حمید محمدی با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ دفتر خدمات زیارتی دائم و موقت در سراسر کشور حتی در ایام تعطیل آماده خدمات‌رسانی هستند، گفت: تا صبح جمعه ۲۰ مهر ماه، حدود ۴۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و برای ۲۵۰ هزار نفر روادید اربعین اخذ شده است.