غرق در زباله

غرق در زباله

آخرین آمار سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور نشان می‌دهد ایرانی‌ها سالانه حدود ۲۰ میلیون تن زباله تولید می‌کنند. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی متوسط تولید زباله در جهان روزانه ۳۰۰ گرم است و براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کشور، ایرانی‌ها روزانه ۷۰۰ گرم زباله تولید می‌کنند.

این آمار وقتی در کنار آمار جهانی  قرار می‌گیرد نشان می‌دهد ایرانی‌ها بیش از سایر ملت‌های دنیا زباله تولید می‌کنند که برای محیط‌زیست کشور فاجعه است.

عکس: محمد مهیمنی