کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران تایید شد

کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران تایید شد

به گفته علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی و تورم ۳۱ درصدی در این هزینه‌ها توافق کرده‌اند. همچنین کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران نیز به تایید هر سه گروه رسیده است.

به گفته خدایی کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی جبران کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه داده و مقرر شده است که پیشنهاد احیای «ستاد بن» برای تصویب نهایی به شورای عالی کار ارجاع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است که در فصل اول سال ۹۷ شاهد افزایش ۴۰ درصدی اجاره بها در شهر تهران بوده‌ایم.