رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد بانکداری اسلامی اجازه نمی‌دهد از برخی ابزارهای متعارف بانکی استفاده کنیم.

همتی در مورد سیاست‌های پولی کشور گفت: «متاسفانه سیاست‌های پولی کشور مشکل‌دار است به دلیل آنکه سیستم بانکداری اسلامی اجازه استفاده از برخی ابزارها را به بانک مرکزی نمی‌دهد در حالی که بانک مرکزی وظیفه حاکمیتی دارد و به دنبال سود و زیان نیست. ابزارهایی که در بانک‌های متعارف مورد استفاده قرار می‌گیرد را به کار ببریم و نباید فراموش کرد که با روش‌های سنتی و مقداری نمی‌توان از رکود خارج شد و باید از روش‌ها و ابزارهای نوینی استفاده کنیم که البته این استفاده با مشورت نظرات علما صورت خواهد گرفت».

وی شرایط اقتصادی کشور را سخت دانست و افزود: «کشور در چهارچوب جنگ اقتصادی قرار دارد و با دشمنی روبرو هستیم که تمامی ابزارهای خود در تمام نقاط جهان را به کار گرفته تا منابع درآمدی کشور را نابود کند و ما در این شرایط نباید مانند بچه‌ پولدارها زندگی کنیم باید بدانیم شرایط کشور عادی نیست و برای کاهش تاثیرات سیستم بانکی باید اصلاح شود و همه ارکان نظام در این مورد اتفاق نظر دارند».