۶۱درصد مردم مستأجرند

۶۱درصد مردم مستأجرند

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک مسکن از افزایش تعداد اجاره‌نشین‌ها در ایران خبر داده است.

بنا به گفته رحیمی انارکی، تعداد اجاره‌نشین‌ها در ایران افزایش پیدا کرده و به ۶١‌درصد کل خانوارها رسیده است. او همچنین از تغییر الگوی مصرف مسکن گفته و توضیح داده است: براساس اعلام مرکز آمار خانواده‌های تک‌نفره در حال افزایش است و تقاضای این بخش اکثرا واحدهای زیر ۵٠ متر است. وی افزود:در نشستی که اخیرا در کمیسیون عمران مجلس داشتیم آمارهای قابل توجهی ارائه شد؛ به این ترتیب که ۲۵ درصد واحدهای معامله شده درتهران زیر ۶۰ مترمربع است اما پروانه های صادر شده برای این واحدها یک درصد از کل واحدهاست که این خبر ناخوشایندی است.

در کشور ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه است که از طریق فیش های آب و برق راستی‌آزمایی شده است که البته این غیر از خانه‌های دوم است.