همکاری گوگل با پنتاگون تمدید نشد

همکاری گوگل با پنتاگون تمدید نشد

با فشار افکار عمومی و اعتراض‌های کارکنان، گوگل تصمیم گرفته قرارداد بحث‌برانگیزش با پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، را تمدید نکند.

در پروژه فعلی گوگل با استفاده از هوش مصنوعی به تحلیل تصاویر پهپاد‌های ارتش آمریکا کمک می‌کند.

در واکنش به این همکاری نظامی برخی از کارکنان این شرکت استعفا داده و به صورت گروهی به این اقدام گوگل اعتراض کردند. همچنین این قرارداد در تغییر تصور عمومی از گوگل موثر بوده است.

رشد فناوری هوش‌مصنوعی منجر به جدی شدن چالش‌های اخلاقی مرتبط با آن شده است. رابطه شرکت‌های تجاری با نهاد‌های نظامی و همکاری با آنها از نقاط بحث‌برانگیز است.