پرداخت بلیت اتوبوس در ازای بطری آب خالی

پرداخت بلیت اتوبوس در ازای بطری آب خالی

از سال ۲۰۱۴ در سیدنی استرالیا ماشین‌هایی در شهر قرار داده شده‌اند که در ازای زباله‌های خشکی مانند بطری‌های آب به مردم بلیت اتوبوس پرداخت می‌کند.

این ماشین‌ها می‌توانند دو تا سه هزار بطری را پیش از اینکه به صورت خودکار ایمیلی مبنی بر پربودن به مسئولان بفرستد، به صورت له‌شده در خود نگه‌دارد.

این حرکت برای تشویق‌کردن مردم به تفکیک بیشتر زباله‌های مانند بطری‌ها و قوطی‌ها است. این یک برنامه آزمایشی برای یک طرح سراسری در استرالیا برای پرداخت پول به جای زباله‌های بازیافتی است. سه ماشینی که در سیدنی نصب شده‌اند به جای زباله‌های بازیافتی کوپن‌های دریافت غذا، بلیت اتوبوس و یا ۱۰سنت کمک به خیریه بازیافت زباله پرداخت می‌کند.

از این نوع ماشین‌ها در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و فنلاند وجود دارد. تفکیک زباله در ایران اما همچنان با روش‌های دستی انجام می‌شود. بر اساس آمار شهرداری تهران فقط ۱۳درصد از زباله‌های تهران تفکیک می‌شوند که سه درصد آن به وسیله شهرداری و بقیه به وسیله کسانیکه به «زباله‌گرد» معروف شده‌اند انجام می‌شود.