بسیاری از دانش‌آموزان سوء‌تغذیه دارند

بسیاری از دانش‌آموزان سوء‌تغذیه دارند

 

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفته «بسیاری از دانش‌آموزان به ویژه در مناطق محروم» از سوء‌تغذیه رنج می‌برند.

راهکاری که مهرزاد حمیدی در این رابطه ارائه کرده به این جمله محدود می‌شود «باید حتماً این مسئله پیگیری شود.»

بر اساس آمارهای رسمی حداقل ۲۰۰هزار کودک زیر ۶سال در ایران سوء‌تغذیه دارند. بر اساس آمار وزارت بهداشت هم ۳۰درصد ایرانیان گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند. هیات وزیران در سال ۵۸ مصوبه‌ای برای تغذیه رایگان دانش‌آموزان در مناطق محروم داشته اما این طرح همچنان به درستی اجرا نمی‌شود و آموزش و پرورش فقط شیر رایگان در مدارس توزیع می‌کند.