۱۴۰هزار دلار واردات شتر از انگلیس، ایتالیا، آلمان و کره

۱۴۰هزار دلار واردات شتر از انگلیس، ایتالیا، آلمان و کره

ایران در ۶ماهه اول امسال در مجموع یک میلیون و ۸۰۰هزار دلار شتر وارد کرده است. در میان کشورهای صادرکننده شتر به ایران پاکستان با صادرات بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار دلار در مقام اول قرار دارد.

با همه این‌ها ایران از سه کشور اروپایی انگلیس، ایتالیا و آلمان در مجموع ۹۳هزار دلار و از جمهوری کره ۴۸هزار و ۴۹۴دلار شتر وارد کرده است. این کشورها محل زندگی شتر نیستند و مشخص نیست این واردات چه‌طورصورت گرفته است؟

این آمار را گمرک ایران منتشر کرده است و دلیل واردات شتر از کشورهایی که محل زندگی شتر نیستند هنوز مشخص نیست. سال گذشته شتر در فهرست ممنوعیت واردات قرار داشت.