ارزیابی پروژه بزرگراه نواب با سخنرانی گیتی اعتماد

ارزیابی پروژه بزرگراه نواب با سخنرانی گیتی اعتماد

نشست «ارزیابی پروژه بزرگراه نواب و پیامدهای آن» با سخنران گیتی اعتماد روز یکشنبه ۲۱ آبان از ساعت ۱۴ تا  ۱۶در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این نشست از سلسه‌ نشست‌های انجمن مرمت دانشگاه تهران است و در سالن تماشاخانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در خیابان ۱۶آذر برگزار خواهد شد. حضور در این نشست برای عموم آزاد است.