skip to Main Content
زیرگذر

هوس عمومی

تمرکز بیش از حد بر سیاست خارجی و دیپلماسی و منحصر دانستن راه‌ خروج از بحران اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به ترمیم روابط خارجی، مسئله‌‌ای است که نویسنده یادداشت «سیاست خارجی و هوس عمومی» در روزنامه کاوه سال ۱۲۹۸ به آن پرداخته است. در این مقاله از نوعی سیاست‌زدگی در رابطه با سیاست خارجی ایران شکایت می‌شود. نویسنده اعتقاد دارد این گرایش‌ها ریشه در «هوس دیپلماسی و سیاست‌گری» رجال دارد. نکته جالب توجه این است که به نظر نویسنده ژاپن به جای سیاست توسعه‌گرایانه قدرت خود را معطوف به توسعه داخلی کرده است. فقط ۲۰ سال پس از این یادداشت بود که ژاپن با شروع جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از نیروهای متحد، به چین حمله کرد.

همچنین بخوانید:  برای تغییر و اصلاح بودجه پیشنهاد ندهید
0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top
🌗