گزارش زیارت مشهد شاه و فرح

گزارش زیارت مشهد شاه و فرح

۹ خرداد ۱۳۵۷: روزنامه اطلاعات از سفر شاه ایران به استان خراسان، به روایت خبرگزاری رویترز، گزارش داده است. بنا به این گزارش، شاه و ملکه ایران در ابتدای سفر خود به زیارت حرم امام هشتم شیعیان زفتند. روحانی استقبال کننده از شاه در خطابه خود گفت «شاهنشاه مسئولیت مبارزه با دشمنان دین اسلام را به عهده گرفته‌اند. این مساله مهمی است که جوانان با احکام اسلامی آشنا شوند تا بفهمند مارکسیسم و کمونیزم در حقیقت چیست».