بررسی برنامه‌های ایران برای فقر در نشست «حقوق بشر و فقر»

بررسی برنامه‌های ایران برای فقر در نشست «حقوق بشر و فقر»

نشست بررسی ابعاد مفهومی و نقد و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران برای ریشه‌کنی فقر با عنوان «حقوق بشر و فقر» امروز (سه‌شنبه ۲۵مهر) برگزار می‌شود.

در این نشست نسرین مصفا، استاد دانشگاه تهران و حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

این نشست از ساعت ۱۶تا ۱۸ در ساختمان کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به نشانی سهروردی شمالی، کوچه سلطانی، پلاک ۲ برگزار می‌شود.